VRL Logo کوتاه کننده لینک و DNS Service رایگان VRL کاملاً رایگان
با سرویس کوتاه کننده لینک VRL میتوانید لینک های خیلی بزرگ طولانی خودتون رو به لینک های خیلی کوچکتر تبدیل کنید !
با استفاده از سامانه VRL امکان دریافت دامنه رایگان به صورت you.vrl.ir و امکان ایجاد رایگان رکوردهای مختلف DNS برای کلیه کاربران عزیز فراهم می باشد.

  .vrl.ir   
Record Name 
Record Value 
نوع رکورد
  پنهان سازی Record Value و محافظت در مقابل حملات مختلف

لینک های کوتاه شده من Developer API    |    Login    |    Create Account